pagina principală programe de igienă produse

Echipamente de măsură şi control al igienei


műszaki  megoldások, húsipari higiénia

  Compania noastră
  Prestaţiile noastre
  Programe de igienă
  Produse
  Soluţii tehnice
  Echipamente de măsură şi control
  Managementul calităţii
  Contact

Echipamente de măsură şi control al igienei

Hungaro Chemicals Kft. pune un accent deosebit pe calitatea produselor (amestecurilor), pe determinarea concentraţiei de lucru adecvată partenerilor, respectiv stabilirea acesteia în laborator de către specialiştii în domeniu. Măsurarea valorilor de pH, conductivitatea, determinarea concentraţiei soluţiilor de lucru prin metoda titrimetrică, elaborarea graficelor bazate pe conductivitate, etc. sunt disponibile pentru fiecare produs (amestec) elaborat de către laboratorul de dezvoltare. Specialiştii noştri, precum şi laboratorul de dezvoltare stau la dispoziţia Dumneavoastră. Nu ezitaţi să ne contactaţi cu întrebările şi cerinţele Dumneavoastră.Aparat Hy – Lite

Aparatul Hy-Lite 2 este un dispozitiv portabil, uşor de manevrat, potrivit pentru controlul rapid al igienei. Cu ajutorul aparatului Hy-Lite se pot controla regulat - înainte de începerea producţiei, şi după dezinfectare - punctele critice de control al igienei în procesul de fabricare a alimentelor, care compromit calitatea produsului.

Acest aparat măsoară adenozin-trifosfatul (ATP), care se găseşte în toate celulele animale sau vegetale, astfel şi în rămăşiţele de alimente, dar chiar şi în bacterii, fungii sau alte microorganisme.

Aparatul funcţionează cu tensiune ridicată, prelevarea probelor de pe suprafeţe este simplă şi rapidă cu ajutorul penurilor de prelevare. Recipientele de prelevare a probelor se depozitează în loc răcoros, în frigider.


 


Măsurător pH

Acest dispozitiv este special conceput pentru utilizare în laborator, nu este portabil. Garantează un rezultat de măsurare rapid, exact, precis şi fiabil cu ajutorul unui electrod de pH. Se poate citi foarte uşor valoarea pH-ului şi a temperaturii de pe ecranul digital. Este foarte importantă curăţarea regulată şi corespunzătoare a electrodului, respectiv păstrarea lui în soluţie de clorură de potasiu. Semnalul intermitent de pe ecran indică faptul că aparatul este calibrat. Pe ecran apare valoarea pH-ului şi a temperaturii după câteva secunde de la imersarea electrodului în soluţie. Pentru o precizie mai bună, în laboratorul de dezvoltare al firmei Hungaro Chemicals Kft. se află două măsurătoare de pH calibrate în domeniul de măsurare acidă, respectiv bazică.
Determinarea concentraţiei (Titrarea)

Titrarea este o metodă analitică chimică importantă. Procesul de titrare constă în adăugarea treptată a unei soluţii de concentraţie cunoscută (standard) la soluţia al cărei titru (concentraţie) urmează să fie stabilit, până la schimbarea culorii soluţiei de indicator, prealabil adăugată (căteva picături) în soluţia de determinat.

Din volumul consumat al soluţiei standard se poate calcula cantitatea de soluţie de concentraţie necunoscută. Cantitatea de soluţie standard utilizată la titrare se numeşte titrit, iar punctul de virare al indicatorului punctul de echivalenţă. Firma Hungaro Chemicals Kft. are pregătite metodele de determinare a concentraţiei prin titrare pentru fiecare produs.

Metoda se poate efectua de către specialişti în laborator sau la locul preparării soluţiilor. Această metodă de determinare a concentraţiei de lucru este simplă, rapidă şi se poate efectua uşor urmărind paşii din descriere.
Conductivometru

Este un echipament manual, portabil pentru măsurarea conductivităţii, care permite efectuarea măsurătorilor rapide şi precise. Valoarea măsurată şi temperatura exactă se pot citi de pe ecranul digital. Conductivitatea este un parametru care depinde de temperatură, iar conductivometrele sunt echipate cu dispozitiv de compensare a temperaturii. Calibrarea aparatului este indicată de semnalul intermitent de pe ecran.

Calibrarea se face în laboratorul de dezvoltare. Pe ecran apare valoarea conductivităţii şi a temperaturii după câteva secunde de la imersarea în soluţie. Este foarte importantă curăţarea regulată şi păstrarea corespunzătoare a electrodului, pentru a putea efectua măsurători precise.

Graficele de conductivitate a produselor sunt elaborate de Hungaro Chemicals Kft. luând în considerare utilizarea produselor.Hârtie de pH

Gradul de aciditate sau alcalinitate al soluţiilor apoase care conţin acizi sau baze se poate caracteriza prin concentraţia ionilor de H+ sau OH-. Concentraţiile ionilor H+ şi OH- pot fi variate prin modificarea concentraţiei electrolitului, dar produsul ionic H+ OH- este întodeauna constant şi anume egal cu produsul ionic al apei.

Din produsul ionic al apei rezultă că scala absolută de pH este 0-14. O soluţie apoasă este neutră atunci când concentraţiile ionilor de hidroniu şi ionilor de hidroxil sunt egale, astfel pH este 7. Soluţiile apoase cu pH 0-7 sunt acide, iar cele cu pH 7-14 sunt bazice. 

Hârtie indicatoare universală în dozator plastic

Măsoară pH cu valori cuprinse între 1 - 14. Conţine 100 buc. benzi de testare. Interpretarea rezultatului este foarte simplă: se compară culoarea hârtiei imersată în soluţie cu scala de culoare de pe cutie.

 

 

 

Înapoi la pagina anterioară

 
pagina principală programe de igienă produse

Hungaro Chemicals Kft - 4445 Nagycserkesz, Halmosbokor 6.
telefon: +36 42 508 970, fax: +36 42 500 039